Bearbeiding av mat og drikke

Bearbeiding av mat og drikke foregår i et miljø med strenge hygienekrav som stiller store krav til utstyret som brukes.

Rengjøring av lokaler i matproduksjon er veldig viktig, og utstyret må tåle svært hyppig rengjøring. I noen tilfeller kan ekstra holdbar overflatebehandling være nødvendig. I noe matproduksjon er det behov for spesielle drivløsninger som tåler høye omgivelsestemperaturer. Matgodkjent olje i utstyr og rustfritt stålutstyr er andre eksempler på spesielle krav.

BEVI har lang erfaring i matindustrien og leverer drivløsninger for transportbånd, fiskerensemaskiner og mye mer. Vi tilpasser utstyret helt etter kundenes behov.

Kundene våre er både maskinbyggere og produsenter av både mat- og drikkeproduksjon inkludert bryggerier.