Farmasøytisk produksjon

Farmasøytisk produksjon foregår i et kontrollert miljø med strenge hygienekrav som stiller store krav til utstyret som brukes.

BEVI har lang erfaring i legemiddelsektoren og leverer drivløsninger for legemiddelblandere og annet utstyr til produsenter i bransjen.

Rengjøring av lokaler i medikamentproduksjon er veldig viktig, og utstyret må tåle svært hyppig rengjøring. I noen tilfeller kan det være nødvendig med ekstra holdbar overflatebehandling. Vi tilpasser utstyret fullt ut til kundenes behov.