Papir og masse

Papir- og masseindustrien stiller store krav til kvalitet og levetid på utstyr. Etter lang erfaring vet vi hva som trengs.

Høy omgivelsestemperatur og luftfuktighet er noen av utfordringene. For dette har vi for eksempel utviklet en spesialtilpasset elektrisk motor med høy virkningsgrad. Den er designet for å bedre oppfylle disse tøffe kravene.