Sagbruk og treindustri

Sagbruk og tømmerindustri stiller store krav til utstyr og løsninger. Etter lang erfaring vet vi hva som kreves i de forskjellige applikasjonene i bransjen.

BEVI tilbyr både service av eksisterende utstyr så vel som nysalg til både sagbruk og produsenter av utstyr som tørker og sagbruk.

For eksempel krever en ujevn belastning i sag- og høvelmaskiner en robust løsning for elektriske motorer, girkasser og annet drivutstyr.

I tørkene er hovedutfordringen den svært høye omgivelsestemperaturen og den høye luftfuktigheten. Etter lang tids samarbeid med sagbruk i de svenske regionene Småland og Norrland har vi utviklet en spesialtilpasset tørkemotor med høy effektivitet. Motoren er designet og produsert for å imøtekomme de tøffe kravene som stilles til disse bruksområdene med svært høye omgivelsestemperaturer og høy luftfuktighet samt sterke aksiale og radiale krefter på motorakselen.

"Etter seks år med BEVI som leverandør og over 500 tørkemotorer installert, ser vi en økt tilgjengelighet i våre produksjonsenheter og kostnadene for vedlikehold og reservedeler har gått ned."​
SCA Timber, Sverige