BEVI kunnskapsbank

BEVIs kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetanseområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.


Kunnskap om elektromotorer

Energieffektivitetsstandard for elektromotorer, krav til økodesign

Miljødesigndirektivet regulerer kravene til energieffektivitet til elektriske motorer. I henhold til standarden har energieffektivitetsklassene betegnelsene IE1, IE2 og IE3, der IE3 nå har høyest effektivitet.

Les mer om energieffektivitetsstandard for elektromotorer

Generell teknisk informasjon om elektromotorer

Mange faktorer påvirker valget av en elektromotor og dens muligheter for forskjellige bruksområder. Her kan du lære mer om for eksempel spenninger, balansering, motorvern, termiske kontakter, termistorer, kjøling, standbyvarmer (Heater), isolasjonsklasse, forskjellige typer betjening, beskyttelsesklasse og normer.

Les mer om generell teknisk informasjon om elektromotorer

Vedlikehold av elektromotorer

I normale driftsmiljøer er vedlikehold av elektriske motorer begrenset til å smøre lagrene. I unormale omgivelser, for eksempel høy omgivelsestemperatur, bør alle lagre kontrolleres og smøres regelmessig.

Les mer om  vedlikehold av elektromotorer

recycling-symbol-300x281.gifGjenvinning av elektromotorer

Oftest er det en fordel å renovere store elektromotorer. Ellers kan materialet i motorer resirkuleres i veldig høy grad. Materialgjenvinning sparer både naturressurser og energi og er mer miljøvennlig.

Les mer om gjenvinning av elektromotorer


Transmisjonskunnskap

Råd om valg av snekkegear

Faktorer du må vurdere når du velger riktig utstyr til en gitt applikasjon.

Les mer om utvelgelse av snekkegear

Smøring og vedlikehold av snekkegear

Et snekkegear trenger vanligvis ikke service eller påfylling av olje. Hvis girkassen tas ut av drift i en lengre periode i fuktige omgivelser, anbefaler vi at den fylles helt med olje.

Les mer om smøring og vedlikehold av snekkegear