Gjennvinning av elektromotorer

Oftest er det en fordel å renovere store elektriske motorer. Ellers kan materialet i motorer resirkuleres i veldig høy grad. Materialgjenvinning sparer både naturressurser og energi og er mer miljøvennlig.

recycling-symbol-300x281.gifBrukte elektromotorer må kasseres i samsvar med gjeldende nasjonale forskrifter. Alle komponenter må resirkuleres så langt det er mulig. Elektromotorer består hovedsakelig av følgende materialer:

Støpejern/stål

  • Aksel
  • Stator og rotor
  • Hus
  • Flenser og lagre

Aluminium

  • Del av rotoren
  • Hus og flenser

Kobber

  • Viklinger

Plastik

  • Isolasjon
  • Kjølevifte

Ovennevnte materialer må skilles og sorteres så langt det er mulig for gjenvinning.

Kontakt BEVI for ytterligere råd om avhending av elektriske motorer. Vi godtar elektromotorer for gjenvinning uten kostnad.


Jörgen Danielsson

Jörgen Danielsson, Produktsjef elektromotorer
Tel: +46 499-271 26
jorgen.danielsson@bevi.com