Återvinning av elmotorer

Stora elmotorer kan med fördel renoveras. I övrigt kan materialet i motorn återvinnas i väldigt hög utsträckning. Materialåtervinningen spar på både naturresurser och energi och är skonsammare för miljön.

recycling-symbol-300x281.gifBegagnade elmotorer ska kasseras i enlighet med gällande nationella föreskrifter. Alla komponenter måste återvinnas så långt som möjligt. Elektriska motorer består huvudsakligen av följande material:

Gjutjärn / stål

  • Axel
  • Stator / rotor
  • Hus
  • Flänsar och lager

Aluminium

  • Del av rotor
  • Hus och flänsar

Koppar

  • Lindning

Plast

  • Isoleringsmaterial
  • Fläkt

Ovanstående material måste separeras och sorteras så långt som möjligt för återvinning.

Kontakta BEVI för ytterligare råd om bortskaffande av elmotorer. Vi tar emot elmotorer för återvinning utan kostnad.  

 

Jörgen Danielsson

Jörgen Danielsson, Produktsjef elektromotorer
Tel: +46 499-271 26
jorgen.danielsson@bevi.com