20.03.2020

Statusrapport med hensyn til dagens Corona-situasjon

BEVI prioriterer helse og sikkerhet for våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere. Derfor følger vi nyhetsrapporteringen og myndighetenes retningslinjer for Corona-viruset veldig nøye. Vi forsikrer deg om at vi er tilgjengelige for deg og dine ansatte.

Vi vurderer situasjonen regelmessig og informerer våre ansatte fortløpende om gjeldende retningslinjer. I tillegg til generell helseforebyggende innsats, har vi tatt følgende tiltak:

  • Vi er veldig restriktive med kundebesøk. Kundemøter finner sted etter avtale mellom interesserte parter og i henhold til eventuelle anbefalinger fra myndighetene. Først og fremst anbefaler vi muligheten for å holde møter online gjennom Teams.
  • Personer som viser symptomer på sykdom, selv milde symptomer, bør ikke besøke lokalene våre. Eksterne besøkende er i stedet velkomne til å møte oss på telefon eller via team. Flere av BEVIs ansatte har muligheten og er forberedt på å jobbe hjemmefra.

Lager og leveranser

Vi har et stort lager og holder kontinuerlig kontakt med våre leverandører for å sikre leveranser til våre kunder. Produksjonen er i gang. Noen få produkter er produsert med en noe lavere hastighet enn vanlig, men vi ser for øyeblikket ingen store effekter på vår evne til å levere sammenlignet med normalt. Transporter kan muligens ta lengre tid enn vanlig under dagens situasjon. Bestill derfor materialet ditt i god tid.

Vi håper at forholdene snart kommer tilbake til det normale og takker for forståelsen. Hvis du har spørsmål om dette, kan du gjerne kontakte oss.

 

Nyhet-webb-400x400.jpg