Hjem / Om BEVI / Kunnskapsbank / Energieffektivitetsstandard for elektromotorer

Energieffektivitetsstandard for elektromotorer, krav til Ecodesign

Elektromotorer står for en stor del av strømmen som brukes. Ser vi på Sverige, utgjør elektriske motorer omtrent 65 prosent av strømmen som brukes i industrien. I landet som helhet utgjør de 40 prosent.

For å redusere denne bruken av elektrisitet, er det lovpålagte krav til vikningsgraden til elektriske motorer produsert i EU, eller importert til EU.

Tre-fase asynkronmotorer med en hastighet er dekket av kravene i dag. Asynkronmotorer er den vanligste typen motor og står for 90 prosent av strømforbruket til alle elektriske motorer i effektområdet 0,75 - 375 kW.

I henhold til denne standarden har energieffektivitetsklassene betegnelsene IE1, IE2, IE3 og IE4, der IE4 har den høyeste effektiviteten.

Revisjon av standarden

En revisjon av standarden ble bestemt av Ecodesign Committee i 2019. Revisjonen ble publisert 1. oktober 2019. Følgende vil gjelde:

For elektromotorer

Fra 1. juli 2021​

 • 2-, 4-, 6- og 8-polede motorer fra 0,75 - 1000 kW (tidligere opp til 375 kW) er inkludert i effektivitetsklasse IE3.
 • Motorer innenfor området 0,12 - 0,75 kW må oppfylle effektivitetsklasse IE2.
 • Det forrige alternativet for å erstatte IE3-motorer med en IE2-motor med frekvensomformer forsvinner.

Fra 1. juli 2023

 • For 2-, 4-, 6- og 8-polede motorer fra 0,12-1000 kW, gjelder effektivitetsklasse IE2 nå også for Ex eb-sertifiserte motorer med høy sikkerhet.
 • Enfasede motorer med større effekt enn 0,12 kW er dekket av den tilsvarende IE2-klassen.
 • Den høyere effektivitetsklasse IE4 gjelder for 2-, 4- og 6-polede motorer mellom 75-200 kW.
For frekvensomformere

Fra 1. juli 2021

 • For bruk med elektromotorer med effekt fra 0,12 - 1000 kW, må frekvensomformeren bestå effektivitetsklasse IE2 som er spesielt designet for omformere.

Gjeldende krav i henhold til direktivet

 • Siden 16. juni 2011 er det forbudt å markedsføre elektriske motorer under energieffektivitetsklasse IE2, eller å sette dem i bruk i EU.
 • Siden 1. januar 2015 må elektriske motorer innen området 7,5 - 375 kW (2-, 4- og 6-polet) oppfylle kravene til IE3, eller IE2 hvis det er kombinert med frekvensomformere for hastighetskontroll. Det juridiske kravet gir dermed to alternativer.
 • Fra 1. januar 2017 ble kravene skjerpet slik at alle motorer 0,75 - 375 kW (2-, 4- og 6-polet) må oppfylle kravene til IE3, eller IE2 hvis de er kombinert med frekvensomformere.

Med unntak der en IE2-motor skal brukes med en frekvensomformer, må motoren være utstyrt med følgende klistremerke:

Unntak fra gjeldende direktiv

 • Opperere på andre dritsform enn S1 (kontinuerlig drift) eller S3 (intermitterende drift) med en nominell syklighetsfaktor på 80 prosent eller lavere.
 • Laget for montering med frekvensomformere (integrerte motorer)
 • Elektriske motorer laget for bruk i væske.
 • Elektriske motorer som er fullt integrert i et produkt (for eksempel en gir, pumpe, vifte eller kompressor) der energiprestasjonen ikke testes uavhengig av produktet.
 • Bremsemotorer
Elektriske motorer utelukkende beregnet på drift:
 • I høyder over 4000 meter over havet.
 • Hvis omgivelsestemperaturene overstiger 60 ° C.
 • Hvor maksimal driftstemperatur overstiger 400 ° C.
 • Der omgivelsestemperaturen er lavere enn -30 ° C for alle motorer, eller under 0 ° C for vannkjølte motorer
 • Eksplosive atmosfærer (som definert i direktiv 94/9 / EF 9)

Kravene gjelder ikke for skip eller andre transportmidler som frakter varer eller personer, siden det må være spesiallagde motorer for dette formålet. (Hvis det samme mobile transportbåndet brukes både på skip og på land, gjelder reglene).

Kravene gjelder heller ikke for reparasjon av motorer som tidligere er markedsført eller tatt i bruk - med mindre reparasjonen er så omfattende at produktet i praksis vil være helt nytt.

Hvis motoren skal eksporteres videre for bruk utenfor Europa, gjelder ikke kravene.

Noen andre krav gjelder vannkjølte motorer.

Historikk og tidligere klassifisering

I 1998 innførte EU og den europeiske motorprodusentorganisasjonen CEMEP et klassifiserings- og merkesystem for lavspente vekselstrømsmotorer delt inn i forskjellige effektivitetsklasser. Denne frivillige klassifiseringen sorterte motorene i effektivitetsklassene EFF1, EFF2 og EFF3 der klasse EFF1 hadde den høyeste effektiviteten.

I 2008 introduserte Den internasjonale elektrotekniske kommisjonen (IEC) den globale standarden EN 60034-30: 2008 for klassifisering av trefasede asynkronmotorer. I henhold til den nye lovpålagte standarden har nå energieffektivitetsklassene betegnelsene IE1, IE2 og IE3, der IE3 har høyest effektivitet. Standarden erstattet det forrige systemet.

In 2014 ble IEC-standarden supplert med en ny standard EN 60034-30-1: 2014.

Når elektriske motorer videreutvikles, skjerpes kravene.

Sammenligning av de forskjellige klassifiseringssystemene

 • IE1 inkluderer standardeffektivitetsmotorer som tilsvarer omtrent EFF2. Effektivitetsverdiene for EFF2-motorer i IE1 er justert for å ta hensyn til at en ny standard gjelder for å måle effektivitet.
 • IE2 inkluderer motorer med effektivitet som tilsvarer EFF1. Effektivitetsverdiene for EFF1-motorer i IE2 er justert for å ta hensyn til den nye standarden for måling av effektivitet.
 • IE3 inkluderer motorer som har økt effektivitet ytterligere (Premium Efficiency). IE3 reduseres med ytterligere 15 prosent (Super Premium Efficiency).

BEVI Kunnskapsbank

BEVI:s kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetansområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.

Utforske

Kontakt Norge

BEVI Norge AS
Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

Tel | +47 23 19 16 50
Mail | info@bevi.no