Her bruker vi informasjonskapsler for at nettstedet skal fungere på en god måte for deg. Ved å fortsette å bla, godtar du at vi bruker informasjonskapsler. Hva er informasjonskapsler?

Hjem / Om BEVI / Personopplysninger og personvernregler / Personvernpolicy for arbeidssøkere

Personvernpolicy for arbeidssøkere

1. Innledning

I forbindelse med at du søker stilling i BEVI Norge AS («selskapet») samler selskapet inn visse personopplysninger om deg. Hensikten med denne personvernpolicyen er at du som arbeidssøker skal få informasjon om hvordan selskapet håndterer dine personopplysninger, og at du skal føle deg trygg på at behandlingen skjer i henhold til personvernforordningen og annen gjeldende personvernlovgivning. Personvernpolicyen beskriver også hvilke rettigheter du har overfor oss, og hvordan du kan gjøre rettighetene gjeldende.

2. Hvem er behandlingsansvarlig?

Selskapet er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger som utføres av selskapet eller på vegne av selskapet.

Nedenfor finner du selskapets kontaktopplysninger.

BEVI Norge AS, Org.nr. 976 903 765

Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norge, Tel: +47 23 19 16 50

Ved spørsmål om selskapets behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt vårt personvernombud på gdpr@bevi.com.

Dersom du har søkt stillingen via et rekrutteringsselskap, kan også rekrutteringsselskapet være behandlingsansvarlig for den eventuelle behandlingen som rekrutteringsselskapet utfører før du presenteres som kandidat for selskapet, og for andre formål som ikke har med din arbeidssøknad til selskapet å gjøre.

3. Typer av personopplysninger som behandles

Selskapet behandler følgende personopplysninger om deg:

(a) Navn
(b) Telefonnummer
(c) E-postadresse
(d) Adresse
(e) CV
(f) Resultater fra eventuelle kompetansetester/personlighetstester
(g) Informasjon innhentet fra referanser
(h) Intervjunotater

4. Hva bruker selskapet dine opplysninger til?

Selskapet behandler dine personopplysninger for å vurdere din søknad og gjennomføre rekrutteringsprosessen. Behandlingen utføres på grunnlag av en interesseavveining, der selskapets legitime interesse er å gjennomføre rekrutteringsprosessen. Dersom ikke alle etterspurte opplysninger legges frem, kan ikke selskapet behandle din søknad.

Vi vil lagre dine personopplysninger for eventuelle fremtidige rekrutteringsbehov dersom du har samtykket spesifikt til dette.

5. Hvem kan vi utveksle dine opplysninger med?

Selskapet kan overføre dine personopplysninger til rekrutteringsselskapet som håndterer rekrutteringsprosessen. Disse mottakerne har bare rett til å behandle dine personopplysninger på vegne av selskapet i forbindelse med at de utfører en tjeneste for selskapet. Merk: Selskapet har imidlertid ikke ansvar for opplysninger som samles inn av rekrutteringsselskapet på selvstendig grunnlag, og som rekrutteringsselskapet behandler på vegne av seg selv. Selskapet gjennomfører alle rimelige rettslige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine opplysninger håndteres på en sikker måte og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring til eller utveksling med utvalgte tredjeparter.

Selskapet kan også utlevere dine personopplysninger til en offentlig myndighet dersom vi har lovfestet plikt til å gjøre dette. Dersom hele eller deler av selskapets virksomhet avhendes, kan selskapet overføre dine personopplysninger til en potensiell kjøper av virksomheten.

6. Hvor behandler vi dine opplysninger?

Dine personopplysninger vil bare bli behandlet innenfor EU/EØS.

7. Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?

Selskapet lagrer personopplysninger om kandidater som ikke er tilbudt ansettelse, i opptil to månederetter at den rekrutterte har tiltrådt stillingen. Hensikten med å lagre opplysningene i dette tidsrommet er at selskapet skal ha mulighet til å svare på spørsmål om rekrutteringsprosessen og årsaken til at stillingen ble tildelt en annen kandidat.

Dersom du har samtykket til at vi lagrer dine opplysninger for fremtidige rekrutteringsbehov, lagrer vi dine opplysninger i det tidsrommet som er angitt i samtykket.

Selskapet kan også lagre dine personopplysninger etter avsluttet rekrutteringsprosess dersom det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling i henhold til gjeldende lovgivning, eller for at selskapet skal kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

8. Dine rettigheter

Du har visse lovfestede rettigheter som du kan gjøre gjeldende overfor selskapet. Nedenfor følger et sammendrag av disse rettighetene. For fullstendig informasjon om dine rettigheter, se personvernforordningen, kapittel 3–5.

(a) Rett til tilgang/registerutdrag

Du har rett til å få svar på om selskapet behandler personopplysninger om deg. Dersom det er tilfellet, har du rett til informasjon om bl.a. hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvilke eksterne mottakere som dine personopplysninger utleveres til, og hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger.

(b) Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be om å få en kopi av personopplysningene du har gitt selskapet, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å be om at selskapet overfører disse personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig. Retten til dataportabilitet gjelder for personopplysninger som behandles på en automatisert måte, og som er basert på ditt samtykke eller på en avtale der du er part.

(c) Retting av uriktige opplysninger

Du har rett til å be om at selskapet korrigerer uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg.

(d) Sletting av visse opplysninger

Du har på visse vilkår rett til å be om at selskapet sletter dine personopplysninger, f.eks. dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet vi samlet dem inn for.

(e) Rett til å protestere mot selskapets behandling av personopplysninger.

Du har på visse vilkår rett til å protestere mot selskapets behandling av dine personopplysninger.

(f) Rett til å protestere mot selskapets behandling av personopplysninger.

Du har i visse tilfeller rett til å kreve en begrensning av selskapets behandling av dine personopplysninger. Dersom du f.eks. har bestridt at dine personopplysninger er riktige, kan du kreve at behandlingen begrenses i en periode som gir selskapet mulighet til å kontrollere om personopplysningene er riktige.

(g) Klage

Dersom du har klager på selskapets behandling av dine personopplysninger, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Dersom du vil be om et registerutdrag, dataportabilitet, retting, sletting, fremsette en innvending eller be om begrenset behandling, kan du kontakte selskapet på gdpr@bevi.com.

9. Endringer i personvernpolicyen

Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernpolicyen. Dersom slike endringer gjøres, vil dette bli varslet på denne nettsiden.

Kontaktinformasjon for spørsmål

For spørsmål, ta kontakt med vårt personvernombud på gdpr@bevi.com


Oppdatert: 2019-06-24

BEVI Kunnskapsbank

BEVI:s kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetansområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.

Utforske

Kontakt Norge

BEVI Norge AS
Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

Tel | +47 23 19 16 50
Mail | info@bevi.no