Hjem / Om BEVI / Bransjer / Sagbruk og treindustri

Sagbruk og treindustri

Sagbruk og tømmerindustri stiller store krav til utstyr og løsninger. Etter lang erfaring vet vi hva som kreves i de forskjellige applikasjonene i bransjen.

BEVI tilbyr både service av eksisterende utstyr så vel som nysalg til både sagbruk og produsenter av utstyr som tørker og sagbruk.

For eksempel krever en ujevn belastning i sag- og høvelmaskiner en robust løsning for elektriske motorer, girkasser og annet drivutstyr.

I tørkene er hovedutfordringen den svært høye omgivelsestemperaturen og den høye luftfuktigheten. Etter lang tids samarbeid med sagbruk i de svenske regionene Småland og Norrland har vi utviklet en spesialtilpasset tørkemotor med høy effektivitet. Motoren er designet og produsert for å imøtekomme de tøffe kravene som stilles til disse bruksområdene med svært høye omgivelsestemperaturer og høy luftfuktighet samt sterke aksiale og radiale krefter på motorakselen.

Brosjyrer og kataloger

”I 15 år har vi benyttet tørkemotorer fra BEVI. Dette har gitt oss økt produksjon og reduksjon i kostnader på energi forbruk, vedlikehold og reservedeler.”

Magnus Öhman Innkjøpssjef, SCA BOLLSTA, Sverige

”Siden sagbruket ble bygget i 1999, har vi samarbeidet med BEVI om utskifting og service av motorer til våre tørker. BEVIs kunnskap om våre tørkeanlegg og motorer har resultert i kortere nedetider, noe som sparer oss for både penger og energi.”

Christer Boklund Vedlikeholdssjef strøm, Södra Timber, Mönsterås, Sverige

BEVI Kunnskapsbank

BEVI:s kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetansområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.

Utforske

Kontakt Norge

BEVI Norge AS
Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

Tel | +47 23 19 16 50
Mail | info@bevi.no