Juridisk informasjon

Følgende vilkår og betingelser gjelder for dette nettstedet ("Nettstedet") som eies av BEVI AB ("BEVI"). Ved å besøke og bruke nettstedet, godtar du følgende vilkår:

Nedenfor finner du juridisk informasjon om besøk på dette nettstedet. Takk for at du leser innholdet på denne siden og godtar alle vilkår og betingelser når du besøker nettstedet. Ved å gå inn på eller bruke nettstedet godtar du alle vilkår og betingelser.

Informasjon på hjemmesiden

Innholdet på BEVIs nettsted leveres i eksisterende form. BEVI streber etter å gi nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon, men garanterer ikke at for eksempel skrivefeil, ytre påvirkning eller tekniske feil kan føre til unøyaktigheter. BEVI garanterer ikke riktigheten, nøyaktigheten, påliteligheten eller annet angående innholdet på nettstedet.

BEVI prøver å holde dette nettstedet fritt for datavirus og andre fenomener som kan føre til at brukere av nettstedet blir skadet. BEVI ønsker å gjøre deg oppmerksom på at Internett-bruk aldri er helt sikker og alltid innebærer en risiko for virus og andre angrep. BEVI oppfordrer deg derfor til å ta alle nødvendige forholdsregler når du bruker nettstedet.

Informasjonen på dette nettstedet kan endres når som helst, for eksempel for å overholde gjeldende lovverk, forskrifter eller bransjekoder. Endringer i vilkårene for bruk skal anses som bindende så snart de er publisert. BEVI anbefaler derfor at du leser disse vilkårene for bruk hver gang du besøker BEVIs nettsted.

BEVI er på ingen måte ansvarlig for skader, uansett hva de måtte være og uten unntak, verken for tap av fortjeneste, avviklet virksomhet eller tap av informasjon, på grunn av bruk av eller manglende evne til å bruke nettstedet eller informasjonen som gis.

Lenker

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke er under kontroll av BEVI. Vi er ikke ansvarlig for personvernet eller innholdet på disse nettstedene, men gir koblingene for å hjelpe BEVIs besøkende med å finne mer informasjon på spesifikke områder.

Kopler du deg til nettstedet, vil BEVI be deg om å lenke til hjemmesidens startside. Når lenking skjer, må alt materiale fra nettstedet åpnes i et eget vindu og skal ikke presenteres i forbindelse med merkevaren eller logoen fra et annet nettsted.

Immaterielle rettigheter

Innholdet på dette nettstedet er dekket av intellektuell eiendomsbeskyttelse gjennom for eksempel varemerker og copyright på copyright, og tilhører BEVI eller andre rettighetshavere. Brukere av dette nettstedet har ikke rett til å bruke nettstedets innhold kommersielt gjennom prosedyrer som, men ikke begrenset til, reproduksjon, publisering og overføring, med mindre en BEVI har gitt sitt samtykke. Innholdet kan imidlertid reproduseres, lagres og lastes ned for privat bruk, forutsatt at de økonomiske og ikke-materielle rettighetene til materialet blir respektert og opprettholdt.

All bruk av BEVIs materiale (for eksempel i reklame og markedsføring) krever BEVIs samtykke til dette.

Personopplysninger og personvernregler

Nedenfor er informasjon om BEVI-behandling av din personlige informasjon og annen informasjon som BEVI kan samle inn ved å besøke dette nettstedet eller når du kontakter BEVI:

BEVI Kunnskapsbank

BEVI:s kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetansområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.

Utforske

Kontakt Norge

BEVI Norge AS
Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

Tel | +47 23 19 16 50
Mail | info@bevi.no