Hjem / Om BEVI / Bransjer / Vindkraft

Vindkraft

BEVI er en ofte kontaktet partner for energiselskaper og eiere, samt produsenter av vindmøller for service, komponenter og konsultasjon.

På få år har vindkraft gått fra å være en marginal energikilde til å bli en betydelig andel av elektrisitetsproduksjonen i verdens energisystem. I Sverige utgjør for eksempel vindkraft 12 prosent av den totale kraftproduksjonen (2019). Utbyggingstakten i norsk vindkraft har aldri vært høyere. I 2020 vil det sette installasjonsrekord for fjerde år på rad.

Produksjonen av vindkraft er variabel og endres fra dag til dag. Vindkraft produserer mest i vinterhalvåret og minste i sommerhalvåret. Dette er noe du må tenke på når du planlegger service på vindmøller.

Les mer i brosjyren:
Les mere i brosjyren "Løsninger og utstyr til fornybar energi" (sv) 1.48 MB

Mål for fornybar energi

EU har satt seg felles mål for fornybar energi: Innen år 2020 skal 20 prosent av energiforbruket i EU komme fra fornybare kilder. I 2030 skal andelen være 32%. I tillegg skal EU nå et mål på 20 prosent energieffektivitet innen 2020.

FNs globale mål for bærekraftig utvikling sier at vi innen 2030 skal øke andelen fornybar energi betydelig i energimiksen, og doble den globale forbedringshastigheten med tanke på energieffektivitet.

BEVI er en kunnskapsrik partner på denne reisen mot en mer bærekraftig verden.

Vindkaftverk

BEVI Kunnskapsbank

BEVI:s kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetansområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.

Utforske

Kontakt Norge

BEVI Norge AS
Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

Tel | +47 23 19 16 50
Mail | info@bevi.no