Hjem / Om BEVI / Personopplysninger og personvernregler / Personvernpolicy nettside cookies

Personvernpolicy for bruk av nettside / cookies

1. Innledning

Vi, BEVI Norge AS («selskapet»), bruker informasjonskapsler («cookies») på vår nettside og samler via disse inn visse personopplysninger om personer som bruker vår nettside. I denne informasjonspolicyen forklarer vi bl.a. hvilke cookies vi bruker, hva de brukes til, og hvilke valg du kan gjøre i forbindelse med våre cookies. Personvernpolicyen beskriver også hvilke rettigheter du har overfor oss, og hvordan du kan gjøre rettighetene gjeldende når det gjelder behandlingen av dine personopplysninger.

2. Hvem er behandlingsansvarlig?

Selskapet er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysningene som samles inn fra brukere av selskapets nettside.

Nedenfor finner du selskapets kontaktopplysninger.

BEVI Norge AS, Org.nr. 976 903 765

Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo, Norge, Tel: +47 23 19 16 50

Ved spørsmål om selskapets behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt vårt personvernombud på gdpr@bevi.com.

3. Hva er en cookie?

En cookie er en liten tekstfil som lagres på din datamaskin, mobiltelefon eller lignende enhet, og som inneholder informasjon om din navigasjon på nettstedet. Det finnes midlertidige og permanente cookies. Midlertidige cookies, også kalt «sesjonsavhengige cookies», lagres på enheten til du lukker nettleseren. Permanente cookies har en utløpsdato, og når denne datoen er passert, slettes den når du kommer tilbake til det nettstedet der den ble opprettet.

Cookies kan være «førsteparts cookies» eller «tredjeparts cookies» . Førsteparts cookies er de som selskapet har satt på nettsiden. Tredjeparts cookies er de som noen andre enn selskapet har satt på nettsiden.

4. Hvilke spesifikke cookies brukes på denne nettsiden, och for hvilket formål?

For å vise tilpasset Youtube-materiale på nettstedet vårt, brukes visse cookies. Google Analytics gir oss nyttig statistikk som hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt.

Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over hvilke cookies vi bruker på vår nettside, og informasjon om formål, hvilke personopplysninger som samles inn, varighet og hvem som håndterer cookien.

Cookie Formål Varighet Håndtering
ASP.NET_Sessionid Bevarar besökarens inställningar vid sidbegäran. Session
bevi.se/no/
__utm.gif Cookie som loggar information om besökarens webbläsare och dator. (Google Analytics) Session google-analytics.com
_utma Cookie som används för att särskilja användare och sessioner/besök. (Google Analytics) 24 måneder bevi.se/no/
__utmb Registrerar en tidsstämpel med den exakta tiden när användaren öppnade webbplatsen . (Google Analytics) 1 dag bevi.se/no/
__utmc Registrerat en tidsstämpel med den exakta tiden när användaren stängde webbplatsen. (Google Analytics) Session bevi.se/no/
__utmt Används för att beräkna webbplatshastighet. (Google Analytics) 1 dag bevi.se/no/
__utmz Cookie som mäter trafikkällor och navigering på webbplatsen, exempelvis vilken länk, sökmotor och sökterm som används för att nå vår hemsida. (Google Analytics) 6 måneder bevi.se/no/
__zlcmid Bevarar användarinställningar vid sidbegäran. 1 år bevi.se/no/
GPS Registrerar ett unikt ID på mobila enheter för att möjliggöra spårning baserat på geografisk GPS-plats. 1 dag youtube.com
IDE Används av Google Doubleclick för att registrera och rapportera webbplats användarens åtgärder efter att ha tittat på eller klickat på en av annonsörens annonser med syfte att mäta effekten av en annons eller presentera riktade annonser för användaren. 1 år doubleclick.net
PREF Registrerar ett unikt ID för att föra statistik över hur besökaren använder You Tube-videor på olika webbplatser. 8 måneder youtube.com
test_cookie Används för att kontrollera om användarens webbläsare stöder cookies. 1 dag doubleclick.net
VISITOR_INFO1_LIVE Uppskattar användarnas bandbredd på sidor med inbäddade YouTube-videor. 179 dagar youtube.com
YSC Registrerar ett unikt ID för att hålla statistik över vilka videoklipp från YouTube användaren har sett. Session youtube.com
yt-remote-cast-installed Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddade YouTube-videor. Session youtube.com
yt-remote-connected-devices Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddade YouTube-videor. Session youtube.com
yt-remote-device-id Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddade YouTube-videor. Persistent youtube.com
yt-remote-fast-check-point Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddade YouTube-videor. Session youtube.com
yt-remote-session-app Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddade YouTube-videor. Session youtube.com
yt-remote-session-name Lagrar användarens inställningar för videospelare med inbäddade YouTube-videor. Session youtube.com

5. Hvilket rettslig grunnlag harh selskapet for behandling av dine personopplysninger?

Selskapet behandler dine personopplysninger i henhold til det ovennevnte på grunnlag av et samtykke fra deg, som du gir i forbindelse med at du går inn på vår nettside.

6. Kan jeg si nei til cookies?

Dersom du ikke vil tillate lagring av cookies på din enhet, kan du vanligvis slå dette helt eller delvis av i nettleserens innstillinger. I noen nettlesere kan du f.eks. velge å blokkere alle cookies, bare akseptere førsteparts cookies eller slette cookies når du lukker nettleseren. I nettleserens innstillinger kan du også slette tidligere lagrede cookies.

Men husk at dersom du velger å slette eller blokkere cookies, kan det føre til at bruken av vår nettside og våre tjenester ikke fungerer.

7. Hvem kan vi utveksle dine personopplysninger med?

Personopplysninger som samles inn via tredjeparts cookies, vil også bli utlevert til den tredjeparten som «eier» cookien (se tabellen under punkt 4). Google vil dele informasjonen som er samlet inn. Det vil bli brukt til statistikk, men aldri for å peke på et bestemt individ.

Selskapet kan også overføre dine personopplysninger til Spot On AB som er konsulenter på spørsmål om nettstedet vårt og Litium AB som håndterer hosting av våre nettsteder. Disse mottakerne har bare rett til å behandle dine personopplysninger på vegne av selskapet i forbindelse med at de utfører en tjeneste for selskapet, f.eks. at de leverer en bestilt vare til deg. Selskapet gjennomfører alle rimelige rettslige, tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre at dine opplysninger håndteres på en sikker måte og med et tilstrekkelig beskyttelsesnivå ved overføring til eller utveksling med slike utvalgte tredjeparter.

Selskapet kan også utlevere dine personopplysninger til offentlige myndigheter dersom vi har lovfestet plikt til å gjøre dette. Dersom hele eller deler av selskapets virksomhet avhendes, kan selskapet overføre dine personopplysninger til en potensiell kjøper av virksomheten.

8. Overføring av personopplysninger til land utenfor EU/EØS

Dine personopplysninger vil hovedsakelig bli behandlet innenfor EU/EØS.

Dataene kan eventuelt overføres til USA. Selskapet har truffet egnede tiltak for å verne dine personopplysninger, nærmere bestemt ved at mottakeren av personopplysningene har inngått en avtale (Privacy Shield) som inneholder visse standardavtalevilkår som er godkjent av EU-kommisjonen. For å lese mer om Privacy Shield, besøk https://www.privacyshield.gov/welcome.

9. Dine rettigheter

Du har visse lovfestede rettigheter som du kan gjøre gjeldende overfor selskapet. Nedenfor følger et sammendrag av disse rettighetene. For fullstendig informasjon om dine rettigheter, se personvernforordningen, kapittel 3–5.

(a) Rett til tilgang/registerutdrag

Du har rett til å få svar på om selskapet behandler personopplysninger om deg. Dersom det er tilfellet, har du rett til informasjon om bl.a. hvilke personopplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvilke eksterne mottakere som dine personopplysninger utleveres til, og hvor lenge vi lagrer dine personopplysninger.

(b) Rett til dataportabilitet

Du har rett til å be om å få en kopi av personopplysningene du har gitt selskapet, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Du har også rett til å be om at selskapet overfører disse personopplysningene til en annen behandlingsansvarlig. Retten til dataportabilitet gjelder for personopplysninger som behandles på en automatisert måte, og som er basert på ditt samtykke eller på en avtale der du er part.

(c) Retting av uriktige opplysninger

Du har rett til å be om at selskapet korrigerer uriktige eller ufullstendige opplysninger om deg.

(d) Sletting av visse opplysninger

Du har på visse vilkår rett til å be om at selskapet sletter dine personopplysninger, f.eks. dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet vi samlet dem inn for.

(e) Rett til å protestere mot selskapets behandling av personopplysninger

Du har rett til å protestere mot selskapets behandling av dine personopplysninger. Retten til å protestere gjelder bl.a. dersom behandlingen er basert på en interesseavveining, med mindre selskapet kan påvise at det foreligger i) tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller ii) at behandlingen utføres for å fastsette, utøve eller forsvare rettskrav.

(f) Rett til å protestere mot direkte markedsføring

Du har rett til når som helst å protestere mot at selskapet behandler dine personopplysninger med henblikk på direkte markedsføring. Dersom du protesterer mot slik behandling, skal selskapet uten unødig opphold slutte med all direkte markedsføring til deg.

(g) Rett til begrensning av behandlingen av dine personopplysninger

Du har i visse tilfeller rett til å kreve en begrensning av selskapets behandling av dine personopplysninger. Dersom du f.eks. har bestridt at dine personopplysninger er riktige, kan du kreve at behandlingen begrenses i en periode som gir selskapet mulighet til å kontrollere om personopplysningene er riktige.

(h) Klage

Dersom du har klager på selskapets behandling av dine personopplysninger, har du rett til å klage til Datatilsynet.

Dersom du vil be om et registerutdrag, dataportabilitet, retting, sletting, fremsette en innvending eller be om begrenset behandling, kan du kontakte selskapet på gdpr@bevi.com.

10. Endringer i personvernpolicyen

Selskapet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i denne personvernpolicyen. Det vil bli varslet om endringene på denne nettsiden.

Kontaktinformasjon for spørsmål

For spørsmål, ta kontakt med vårt personvernombud på gdpr@bevi.com

Oppdatert:

2019-10-28 (Oppdatering av leverandører under punkt 7)

BEVI Kunnskapsbank

BEVI:s kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetansområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.

Utforske

Kontakt Norge

BEVI Norge AS
Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

Tel | +47 23 19 16 50
Mail | info@bevi.no