Funksjonskontroll

BEVI utfører funksjonskontroll på automasjon, transformatorstasjoner og generatorer.

Funksjonstesten inneholder for eksempel:

  • Relébeskyttelse
  • Kontroll av kraftstasjon batterier og kontaktflater i brytere
  • Termisk fotografering av skinner og kabelforbindelser
  • Isolasjonstesting av generatorer