Personopplysninger og personvernregler

Personvern handler om retten til privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personvern skal sikre behandlingen av personopplysninger, slik at individers integritet og privatliv ikke krenkes.

Her kan du lese mer om hvordan BEVI bruker dine personopplysninger. Litt avhengig av hvem du er, kan vi behandle informasjonen din litt annerledes. Hvis du har spørsmål om vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte vårt personvernombud på gdpr.se@bevi.com.

Kundeforetak eller potensielt kundeforetak 

Hensikten med denne personvernpolicyen er at du som kontaktperson i et kundeforetak eller potensielt kundeforetak skal få informasjon om hvordan selskapet håndterer dine personopplysninger.

Personvernpolicy for kontaktpersoner hos kundeforetak

Leverandører

Hensikten med denne personvernpolicyen er at du som kontaktperson for leverandøren skal få informasjon om hvordan selskapet håndterer dine personopplysninger. 

Personvernpolicy for kontaktpersoner hos leverandører

Arbeidssøkere

I forbindelse med at du søker stilling i BEVI Norge AS samler vi inn visse personopplysninger om deg. Hensikten med denne personvernpolicyen er at du som arbeidssøker skal få informasjon om hvordan selskapet håndterer dine personopplysninger:

Personvernpolicy for arbeidssøkere

Nettside / cookies

Vi,  BEVI Norge AS, bruker cookies på vår nettside og samler via disse inn visse personopplysninger om personer som bruker vår nettside. I denne informasjonspolicyen forklarer vi bl.a. hvilke cookies vi bruker, hva de brukes til, og hvilke valg du kan gjøre i forbindelse med våre cookies.

Personvernpolicy for bruk av nettside / cookies

 

Kontaktinformasjon for spørsmål

For spørsmål, ta kontakt med vårt personvernombud på gdpr.se@bevi.com