Hjem / Om BEVI / Kvalitet og bærekraft

BEVI jobber for en bærekraftg fremtid

Arbeid med saker som bærekraft, etikk og kvalitet er en integrert del av vår strategiske og operasjonelle virksomhet.

Som alle Addtech selskapene, jobber vi mot på å drive en bærekraftig virksomhet. Gjennom kontinuerlig fiberringer, arbeider vi for å møte markedets krav til kvalitet, leverings- og kvalitetspålitelighet.

Vi streber etter å tilby mer miljøvennlige produkter og tjenester for å forhindre forurensning ved blant annet å begrense bruken av kjemikalier, utnytte ressurser og arbeide med transportoptimalisering. På denne måten skaper vi en mer bærekraftig utvikling for nåværende og fremtidige generasjoner.

Bild föreställande vattenkraft - BEVI

BEVI AB jobber blant annet med utstyr og tjenester for bærekraftig energiproduksjon som vannkraft og vindkraft.

Bærekraftsvisjon 2030

BEVI fokuserer primært på fem av FNs globale mål:

Dette betyr at vi blant annet har følgende ambisjon for 2030:

  • Reduser CO2-intensiteten med 50%.
  • 40% kvinner i ledende stillinger.

Bærekreaftrapport

Hvert år publiseres resultatene av konsernets bærekraftarbeid. Noen av de rapporterte temaene er konsernets bruk av energi, karbonavtrykk, ansattes omsetning og ansattes helse og sikkerhet.

Addtechs bærekraftrapport

Etiske retningslinjer

Med konsernets etiske retningslinjer som grunnlag har vi også en bærekrafttenkning når det gjelder arbeidsforhold, miljø og etikk. Dette skaper merverdi for våre kunder, leverandører, ansatte og samfunnet vi opererer i. Vi samarbeider også med våre forretningspartnere for å oppnå positive endringer og oppmuntre dem til å følge våre etiske retningslinjer.

Addtechs etiske retningslinjer

ISO sertifisering

BEVI AB  i Sverige er sertifisert iht. ISO9001 og ISO14001 av Intertek Certification AB. Denne omfatter utvikling, produksjon, service og salg av elektriske maskiner og tilsvarende utstyr.

ISO 9001/14001 certifikate - BEVI AB (en) 361.78 KB

BEVI AB i Sverige er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

BEVI Kunnskapsbank

BEVI:s kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetansområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.

Utforske

Kontakt Norge

BEVI Norge AS
Olaf Helsets vei 5, 0694 Oslo

Tel | +47 23 19 16 50
Mail | info@bevi.no